ماده 18 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

کلیه اسناد در دفترخانه های اسناد رسمی و در اوراق مخصوص که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار داده می شود تنظیم و فقط در یک دفتر به نام دفتر سردفتر نامیده می شود ثبت دیگر دو ثبت سند بامضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار خواهد رسید مگر آنکه دفترخانه فاقد دفتریار باشد.

 

ماده 18 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :


کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون به صورت الکترونیک تنظیم و ثبت خواهد شد.

ثبت اسناد در دفاتر مذکور از طریق شبکه و به صورت برخط در بانک جامع اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضبط می گردد.

تبصره 1 : اسناد تنظیمی در دفاتر مذکور علاوه بر امضای طرفین باید به امضای سردفتر برسد.

تبصره 2 : آئین نامه چگونگی ثبت الکترونیک ، نحوه اقدام در موارد قطعی شبکه  و عدم امکان استفاده از سیستم های الکترونیک ، زمان بندی تبدیل به روش ، نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر و چگونگی دسترسی به اطلاعات مربوط به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.


ماده 18 ( طرح نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی 1391/2/19 ) :

کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی و در اوراق مخصوصی که از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و چاپ میگردد تنظیم و خلاصه هر سندی در دفتری که (دفتر سردفتر) نامیده میشود ثبت میگردد سند تنظیمی علاوه بر امضاء طرفین به امضاء سردفتر یا معاون دفترخانه رسیده و ثبت سند نیز به امضاء سردفتر یا معاون دفترخانه خواهد رسید. نحوه تهیه اوراق و ثبت دفتر به موجب آئین‏نامه میباشد.

تبصره : پس از ایجاد بستر مناسب ، کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به صورت مکانیزه تنظیم و ثبت میشود در این صورت اقدامات دفاتر مزبور در خصوص ثبت اسناد از طریق شبکه و به صورت برخط در سامانه بانک جامع اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضبط خواهد شد.