ماده 54 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

میزان حق التحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد که باید هر چهار سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت می شود.

 

ماده 54 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

میران حق التحریر بر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق طبق تعرفه تعیین شده توسط رئیس قوه قضائیه خواهد بود که سالانه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و در صورت اقتضا در آن تجدید نظر خواهد شد.

 

 


ماده 54 ( طرح نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی 1391/2/19 ) :

میزان حق‏التحریر و حق الزحمه سردفتر طبق تعرفه‏ای است که هر سال طبق پیشنهاد کانون سردفتران تهران به تصویب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میرسد.