اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

مقایسه و نظرخواهی قانون و طرح نمایندگان دوره هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در مورد اصلاح دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

آذر 91
79 پست