ماده 50

ماده 50 ( طرح نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی 1391/2/19 ) :

وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می شود به شرح زیر است: 

1- حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری 

2- حق ثبت به ماخذ ماده 123 قانون اصلاحی قانون ثبت 

3- دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه و یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توام با مالکیت باشد یا جدا از آن ، مالیات نقل و انتقال را حسب مورد طبق ارزش معاملاتی املاک یا ارزش حق واگذاری محل به نرخ مقرر در ماده (59) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‏های بعدی آن محاسبه ، فیش آن را جهت پرداخت به حساب خزانه از طریق سیستم بانکی ، به انتقال دهنده تسلیم و یا از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی نسبت به پرداخت آن توسط ذینفع اقدام و مشخصات آن را در سند تنظیمی قید نمایند.

4- سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است.

تبصره 1 : نسبت با جور و به هر منجز در صنعت هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت.

تبصره 2 : برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حق ثبت به ماخذ ده هزارریال وصول خواهد شد. حق ثبت و فسخ یا اقامه معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله 20 ریال است.

تبصره 3 : وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است جداول ارزش معاملاتی املاک و ارزش حق واگذاری محل را به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ و از تاریخ ابلاغ ، جداول مذکور مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خواهد بود. همچنین مبنای محاسبه مساحت و عرصه و اعیان املاک و نوع کاربری آن حسب مورد سند مالکیت ، صورت مجلس تفکیکی صادره از ادارات ثبت ، گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف و در صورت عدم وجود مدارک مذکور ، اعلام متعاملین است. ارزش حق واگذاری محل تا زمان اعلام جدول آن توسط وزارت مذکور پنج برابر ارزش معاملاتی ملک مربوط میباشد. حق‏الزحمه سردفتر جهت انجام وظایف ناشی از این بند حسب مورد دو درصد (2%) ارزش معاملاتی یا حق واگذاری محل خواهد بود که از متعاملین اخذ خواهد شد.

تبصره 4 : به تخلفات دفاتر اسناد رسمی طبق ماده (268) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‏های بعدی آن رسیدگی خواهد شد.

 

/ 1 نظر / 208 بازدید
حاتم

حق الثبت شرعاً می بایست به ماخذ مبلغ واقعی سند باشد چرا که مبالغ غیر واقعی مشکلاتی را ممکن است برای متعاملین (درصورت اختلاف) بوجود آورد