ماده 29

ماده 29 ( طرح نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی 1391/2/19 ) :

سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر می دارد متابعت نماید همچنین مواد 49 تا 69 قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری می شود.

تبصره : انجام امور مربوط به تأسیس شرکت‏ها و مؤسسات غیرتجاری و تغییرات بعدی آنها و همچنین پلمپ دفاتر تجاری از وظایف دفاتر اسناد رسمی است و دفاتر مذکور امور مربوط را با بهره‏گیری از سیستمهای نرم‏افزاری و سخت‏افزاری و رایانه‏ای ثبت شرکتها انجام خواهند داد. سوابق امر در دفترخانه عامل ، بایگانی و یک نسخه خلاصه آن به طرق مقتضی به اداره ثبت شرکتها ارسال میگردد. همچنین دفاتر مذکور میتوانند تنظیم و ثبت اسناد تعهد به بیع و نیز برخی از خدمات اجرائی دفاتر محاکم قضائی یا امور مشابه را انجام دهند.


/ 0 نظر / 304 بازدید