ماده 49

ماده 49 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محسبات بدهی های مسلم ناشی از شغل او موکول می کند.

 

ماده 49 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محسبات بدهی های مسلم ناشی از شغل او موکول می کند.

/ 0 نظر / 73 بازدید