ماده 2

ماده 2 ( طرح نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی 1391/2/19 ) :

اداره و مسئولیت دفترخانه اسناد رسمی بر عهده سردفتر است که بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با جلب نظر کانون سردفتران استان و ابلاغ رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب میشود. سردفتران از نظر صلاحیت به سه درجه تقسیم می‏گردند.

/ 5 نظر / 169 بازدید
سیدحسینعلی فاطمی

طرح نمایندگاه دوره نهم

میرزا بنویس

ماده 2: اداره دفتر اسناد رسمی بعهده شخص حقیقی که سردفتر نامیده میشود خواهد بود که با رعایت مقررات این قانون وجلب نظر مشورتی کانون سردفتران و با ابلاغ ریاست قوه قضائیه به این سمت منصوب میگردد تبصره: تازمانی که در مرکز استانی کانون سردفتران تشکیل نشده نظر مشورتی نزدیکترین کانون استان جلب خواهد شد

با سلام-همانطوری که در ماده 2 بیان میکند که اداره امور دفتر خانه بعهد شخصی است که ریاست محترم سازمان ثبت اسناد حکم سردفتری راامضا و ابلاغ نماید حال اگر ریاست محترم حکم سردفتر ی شخصی را ابلاغ ننمایید ایا مرجعی جهت رسیدگی در این خصوص وجود دارد یا خیر ؟که این اتفاق درسال 86 اتفاق افتاد کارمندان ثبت اسناد که در ازمون سردفتری شرکت و قبول شدند بودند ریاست محترم ثبت از صدور حکم سردفتری انها تاکنون خودداری نمودند لذا چنانچه کلیه مراحل از جمله برگزاری ازمون و سایر مراحل و صدور وابلاغ حکم سردفتری مستقیما زیر نظر قوه قضاییه قرار گیرد نتیجه ان بهتر خواهد شد و هم موجب تضییع حقی از کسی نخواهد شد در غیر اینصورت اینده و سرنوشت کارمندان ثبت محدود و محصور به شغل کارمندی درثبت خواهد بود و حق هیج پیشرفت را نخواهند داشت البته کارمندان ثبت بعلت اشنای به قوانین ثبتی و تجربه کاری انها خیلی بهتر از سایر ین میتواند عمل نمایند

سردفتر اسناد رسمی

اداره و مسئولیت دفترخانه اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بر عهده سردفتر است که پس از طی مراحل قانونی و احراز شرایط بنا به .. .

یک سر دفتر

سلام - منظور اصلی اینست که دفاتر اسناد رسمی از قوه قضائی منتزع و بقوه مجریه بپیوندند ؟ !