ماده 3

ماده 3 ( طرح نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی 1391/2/19 ) :

هر سردفتر میتواند علاوه بر فردی به عنوان دفتریار اول که معاون دفترخانه محسوب میشود و در صورت تفویض اختیار ، در غیاب وی مسئولیت اداره دفترخانه را به عهده خواهد داشت 2 دفتریار دوم به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند. شرایط عمومی و اختصاصی ، نحوه انتخاب و عزل دفتریاران توسط سردفتر و حدود اختیارات ، تکالیف ، حقوق و مزایای آنان که با ابلاغ قوه قضائیه به این سمت منصوب میشوند به موجب آئین‏نامه است.

/ 34 نظر / 593 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آقای سردفتر

قانون باید انسجام (coherience ) داشته باشه. هم با سایر مواد قانونی و هم با سایر موارد مشابه در سازمانها وارگانهای دیگر و هم با دیگر جوامع موجود در دنیا و... پست دفتریاری با وضعیت موجود در ایران یه چیز عجیب وغریبه که اصلا در سایر سیستمهای حقوقی و یا در سایر نهادهای موجود در کشور خودمان سنخیت وتجانس نداره. این حقیقت است دفتریاران محترم بی جهت تعصب به خرج ندن . اگه وضعیت موجود در دفترخانه هارا به هر شخص بیطرفی تشریح کنیم نظر سران دفاتر رو قبول میکنه.

سردفتر اسناد رسمی

ضرورت وجود دفتریار می بایست در محل دفتر و کار ملموس و مشخص باشد و بتواند اموری را در دفتر خانه اصالتا و یا طی ابلاغ سردفتر تصدی نماید و در مواقعی که سردفتر بنا به چهاتی از جمله بیماری ، مسافرت و یا نحو آن بتواند تصدی دفتر خانه را انجام دهد . لیکن دفتر به موجودی مزاحم و اضافی در دفتر خانه بدل شده است که هیچ مسئولیتی ندارد جز امضائ اسناد و دریافت خالص دفتریاری . و در ضرر و یا مخارج و هزینه ها نیز هیچ تعهدی ندارد و در مواقع ضروری که سردفتر بنا به جهاتی در دفتر خانه حضور ندارد هیچ کاری از وی بر نمی اید و طبق مقررات سردفتر به هر حال باید حضور داشته باشد حتی در بیماری ، لذا مثل سایر ادارات و سازمانها ی دولتی معاون که در این قانون دفتر یار نامیده می شود می بایست در بعض ایام جای سردفتر را پر کرده و نقشش را ایفا نماید چگونه است که رئیس اداره ثبت محل می تواند چند روز مرخص رفته و یا مسافرت برود و معاونش جایش ایفای وظیف بکند ولی دفتر این چنین نقشی ندارد و در چنین مواقعی حتما سردفتر کفیل جایگزین می شود ؟؟! لذا نقش دفتر می بایست قویتر از قبل دیده شود.

امان از دفتر یار چه کفیل چه اصیل .کفیل که بدتر.

ماده خوبی است. با وجود ثبت الترونیک اسناد هیچ نیازی بوجود دفتریار در دفترخانه نیست و باید همگام و همراه با سایر قوانین در این زمینه نیز اصلاحاتی صورت گیرد که به نظر میرسد اصلاحیه نهفته در این ماده بسیار بجا ومفید باشد با سپاس فراوان از تدبیر واهتمام وفراست تدوین کنندگان این قانون.

با توجه به تدوین قانون در خصوص ثبت آنی وبا توجه به عدم امکان بروز وانجام تخلف در ثبت آنی بصورت سیستماتیک وبا توجه به پرداخت حقوق دفتریار کتوسط سردفتر وبا توجه به اینکه اکثر دفاتر بستگان خود را بعنوان دفتریار معرفی میکنند و به منظور جلوگیری از سوء استفاده از پست دفتریاری ودلایل عدیده دیگر به نظر میرسد این ماده راهگشا باشد. به طور کلی این ماده بسیار خوب وبجا تدوین شده است.

دفتريار (جز تويارب به كسي نيست مراروي اميد)

بسي جاي افسوس دارد كه بعضي از سردفتران محترم دفتريار را اضافه بر سازمان ميدانند بطوري كه اكثريت امور به عهده دفتريار ميباشد وسردفتر غالبا با ارباب رجوع سروكار ندارد واين حرف بعضي از سردفتران محترم در شان شان نمي باشد كه براي اندكي پول دفترياران را به باد تمسخر بگيرن در اين دفترخانه ها معمولا كارمندان نيز از حقوق بسيار پاييني برخوردارند چون طمع اين بزرگواران بسيار زياد است تا جايي كه به اندك پول دفترياران چشم دوخته اند واين درشاءن يك حقوقدان نيست .با وجوديكه دفتريار نماينده ثبت نيز مي باشد ولي هم صدا وهم جهت با سردفتر حركت ميكند انشاله اين اندك سردفتران عزيز نسبت به گفته هايشان بيشتر دقت بفرمايند وحرمت دفترياران را نگه دارند

سلام و خسته نباشی خدمت دوستان در قانون دفاتر اسناد رسمی دفتریار فقط اسما وجود دارد و در هیچ یک از ادارات حتی در اراه ثبت که دفتریار طبق قانون نماینده اداره ثبت می باشد هیچگونه اختیاری ندارد و باید نقش دفتریار بعنوان نماینده اداره ثبت پررنگ تر و همچنین باید درصد سهم دفتریار نیز بیشتر و مثل حق الثبت و مالیات نقل و انتقال بصورت برخط به حساب وی واریز تا کمک برای معیشت روزمره آن شود

رضا کاربخش راوری

با سلام طرح قانون جدید در خصوص ماده 3 چیزی جز اختلاف بین سردفتران و دفتتر یاران در پی نخواهد داشت. اگر فرضا سرفتری بخواهد تخلفی را انجام دهد و دفتریار مخالف باشد از ترس عزل تن به هر نوع خواسته سر دفتر خواهد داد و دادگاه انتظامی سردفتران دائم باید به این نوع شکایات رسیدگی نماید و و و و و و و و...........

سردفتر

وظایف دفتریار باید در قانون جدید مشخص شود به طور دقیق مسئول مستقیم کار خودباشد .الان به غیر قلیلی از دفتریاران ، دفتریار خیلی کمتر از کارمندها کارمیکنه ووظیفه نامشخصی داره و15 درصد هم میگیره ومسئولیت قانونی هم نداره وسردفترهم اختیارات محدوددربرخورد با دفتریار داره که باید به نحوی حل بشه .

به نظربنده حتما می بایست حق عزل دفتریار باسردفترباشه .این حداقل جایگاه سردفترنسبت به معاون خودش(دفتریار) می باشد مگرمعقول است که رئیسی باشد وحقوق معاونش راموظف باشه بدهد ولی حق عزل اورانداشته باشد واگر دفتریار نماینده ثبت است پس چراخوداداره ثبت حقوقش رانمی دهد من که ازدفتریارم واقعا خسته شده ام ولی چون خودش راضی به جابجای نیست فقط تحملش می کنم هروز می یاد دفترتمبررامگذاره جلوش تاوقت اداری تمام بشه واقعا ابروی همه دفتریارهارا برده بااحترام به همه دفتریارانی که شان خودشان راحفظ می کنن نه دفتریارمن که ازهمه طلبکاراست