ماده 25

ماده 25 ( طرح نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی 1391/2/19 ) :

در کلیه موارد اعم از مرخضی ، بیماری ، تعلیق ، انفصال موقت ، معذوریت و غیبت سردفتر ، دفتریار اول واجد شرایط سردفتری با حفظ سمت به جای سردفتر انجام وظیفه مینماید در غیات دفتریار اول چنانچه دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد انجام امور مربوطه طبق آئین نامه به عهده دفتریار دوم واجد شرایط خواهد بود.

/ 0 نظر / 141 بازدید