ماده 62

ماده 62 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

سردفتران و دفتریارانی را میتوان برای عضویت هیات مدیره کانون انتخاب نمود حداقل که دارای ده سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری بوده و در 5 سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشد. کسانیکه دارای سابقه خدمت قضایی و یا وکالت دادگستری باشند سوابق قضایی و وکالت آنها جزء ده سال مذکور منظور می گردد.

 

ماده 62 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

سردفتران و دفتریارانی را میتوان برای عضویت هیأت مدیره کانون ها انتخاب نمود که حداقل دارای پنج سال سابقه سردفتری و یا دفتریاری بوده و در پنج سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا نداشته باشند.

/ 2 نظر / 54 بازدید
س

بهتر بود برای دفتر یارانی که دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته حقوق هستند شرط سابقه کار برداشته شود

محمد مهدی مهتدی

انتخاب سردفتران ودفتریاران بازنشسته بلا مانع است