ماده 64

ماده 64 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

دوره تصدی اعضاء هیات مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

 

ماده 64 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

یک ماه پس از تعیین اعضاء اصلی و علی البدل کانون های هر محل توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اعضای اصلی و علی البدل کانون های سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی تعداد هفت سردفتر اسناد رسمی و سه دفتریار و اعضای اصلی و علی البدل کانون های سردفتران ازدواج و طلاق تعداد هفت سردفتر ازدواج و سه سردفتر طلاق را از بین واجدین شرایط که صلاحیت آنها به وسیله هیأت نظارت احراز و به تأیید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده است را با رأی مخفی برای عضویت در شورای عالی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و شورای عالی سردفتران ازدواج و طلاق انتخاب خواهند نمود.

پس از اخذ رای هیأت نظارت بر انتخابات صورت اسامی حائزین اکثریت را ضمن صورتمجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می نماید.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس آراء ماخوذه اعضاء اصلی و علی البدل شورای عالی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و شورای عالی سردفتران ازدواج و طلاق را اعلام خواهد کرد.

تبصره 1 : دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره کانون ها و شورایهای عالی سه سال و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است.

تبصره 2 : تعداد نامزدهای شرکت کننده در انتخابات عضویت شوراهای عالی مذکور باید حداقل دو برابر اعضای شورای مربوط باشد.

/ 0 نظر / 248 بازدید