ماده 57

ماده 57 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

از تاریخ اجرای این قانون به منظور کمک های ضروری با دادن وام به سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی صندوقی به نام صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر کانون سردفتران مرکز تشکیل می گردد.

آئین نامه اجرای این ماده را وزارت دادگستری تصویب خواهد کرد.

 

ماده 57 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

از تاریخ اجرای این قانون به منظور کمک های ضروری با دادن وام به سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی صندوقی به نام صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر شورای عالی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی تشکیل می گردد.

آئین نامه اجرای این ماده را رئیس قوه قضائیه تصویب خواهد کرد. 

/ 1 نظر / 32 بازدید
حاتم

این ماده بشدت اجرا نمیشه من برای دفتریار دومم درخواست وام دادم قبول نکردند وگفتند بهش تعلق نمیگیره .کدوم قانون کدوم وام؟ اینا همش حرفه