ماده 46

ماده 46 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود.

/ 0 نظر / 243 بازدید