ماده 76

ماده 76 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ می شود.

 

طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 :

در اجرای تنقیح قوانین  ، قانون دفاتر اسناد رسمی با اصلاحات بعمل آمده به فصل اول باب سوم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با صلاحات و الحاقات می گردد و بر این اساس اداره قوانین مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح شماره مواد قانون ثبت اسناد و املاک اقدام می نماید.

/ 2 نظر / 27 بازدید
داود محمدی

در قسمتی از بند 3توجیهی برای اصلاح قانون علت را چنین بیان کرده اند((در حال حاضر دفاتر ازدواج و طلاق بر اساس یک نظامنامه اداره می شوند و در قانون دفاتر اسناد رسمی ضوابط خاصی برای نظارت بر دفاتر مذکور ، بازنشستگی آنها ، تعیین جانشین و تشریفات صدور ابلاغ برای سردفتران دفاتر مذکور پیش بینی نشده است ، همچنین به لحاظ گستردگی این دفاتر و اهمیت کار آنها و حفظ کانون خانواده لازم است که در قانون دفاتر اسناد رسمی ضوابط لازم برای موارد مربوط به این دفاتر پیش بینی شود تا خلاء قانونی در این مورد نیز برطرف شود.)) جالبه که ماده 69 در خصوص تعیین جانشین ا پیش بینی نموده ولی آنرا حذف کرده اند .

امراله جلالی دیل

یکی ازبزرگترین مشکلات همیشه همین قوانین مغایر است ماده 8 قانون تسهیل هم کلیه قوانین مغایر رالغو اعلام نمود اما هم موقع تصویب آئین نامه وهم در عمل مشکلات عدیده ای دارد.