ماده 42

ماده 42 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رای به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتیکه سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جائز نیست. 

تبصره : هرگاه وزیر دادگستری رفتار واخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی می تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید.

 

ماده 42 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

در هر مورد که رییس قوه قضاییه و یا رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رای به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود.

تبصره : هرگاه رییس قوه قضاییه و یا رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی می تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید.

/ 1 نظر / 579 بازدید
علي

اين اختيار برخلاف قانون اساسي است اعمال هرگونه مجازات مستلزم رسيدگي شكلي وماهوي در دادگاه انتظامي صالح مي باشد اعمال مجازات به صرف اطلاه برخلاف قانون اساسي وحقوف بشر بوده درهيچ سيستم حقوقي دنيا حتي در كشورهاي عقب مانده چنين اختياري به كسي داده نمي شود انهم مجازات يك سردفت