ماده 68 الحاقی - طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1

ماده 68 الحاقی ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

وظایف شورای عالی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و شورای عالی سردفتران ازدواج و طلاق به شرح زیر است:

1- ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر که باید به تأئید رئیس قوه قضائیه برسد.

2- سیاست گذاری ، نظارت و هماهنگی امور کانون های ذیرربط سراسر کشور.

3- انجام امور مربوط به بیمه بازنشستگی و امور رفاهی سردفتران و دفتریاران.

4- وصول درآمدها ، تنظیم بودجه ، پرداخت مخارج و تهیه ترازنامه کانون های مربوطه.

تبصره : تشکیلات و چگونگی مدیریت منابع مالی و نحوه اجرای وظایف شوراهای عالی به موجب آئین نامه است که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

/ 0 نظر / 33 بازدید