ماده 61

ماده 61 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

به منظور نظارت در انتخابات هیات مدیره کانون هیأتی برای نظارت بر انتخابات از طرف وزیر دادگستری تعیین می شود. و تعداد اعضای هیات نظارت و شرایط انتخاب آنها و طرز تشکیل هیات و نحوه عمل و نظارت و اخذ رای و سایر امور مربوط به انتخابات به موجب آئین نامه تعیین خواهد شد.

 

ماده 61 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

به منظور نظارت در انتخابات هیات مدیره کانون ها هیأتی از طرف رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می شود. تعداد اعضاء هیأت نظارت ، شرایط انتخاب آنها ، طرز تشکیل هیأت و نحوه عمل و نظارت ، اخذ رأی و سایر امور مربوط به انتخابات از جمله تعیین شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون ها به موجب آئین نامه ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید مشخص می گردد.

/ 0 نظر / 101 بازدید