ماده 58

ماده 58 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

وزارت دادگستری در تهران و سایر مراکز استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی کانون سردفتران و دفتریاران را تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود.

 

ماده 58 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تهران و سایر مراکز استان با توجه به تعداد دفاتر و سایر مقتضیات محلی کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و کانون سردفتران ازدواج و طلاق را تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد. کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع سازمان ثبت خواهد بود.

/ 1 نظر / 107 بازدید