ماده 66

ماده 66 ( طرح نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی 1391/2/19 ) :

وظایف کانون به شرح زیر است: 

1- فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران 
2- ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تائید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
3- اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم بودجه- وصول درآمدها- پرداخت مخاج- تهیه طراز نامه 
4- کمک به اشخاص بیبضاعت از طریق راهنمایی آنان به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آنها بدون دریافت حق تحریر 
5- انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد 56 و 57 و 68 این قانون 
6- همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازرسی و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق

در هر مورد که کانون از تخلف یا سوء شهرت سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش دهد. 
7- تدوین و تصویب آئین نامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی و در خصوص حقوق و مزایا و پاداش کارکنان با توجه به قانون کار
8- رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام نظر قطعی کانون به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور جهت اتخاذ تصمیم لازم.

9- تقسیم عادلانه کلیه اسناد ادارات و سازمان‏ها و نهادها و شرکت‏های دولتی ، شهرداری‏ها ، بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی از طریق کمیسیون تقسیم اسناد.

تبصره 1 : به منظور نظارت بر کانون‏های سردفتران سراسر کشور و ایجاد هماهنگی بین آنان و نیز ایجاد رویه واحد بین کانون‏های مذکور ، شورایی بنام (شورای عالی سردفتران) مرکب از روسا و نواب کانونهای سراسر کشور درتهران تشکیل می گردد. نحوه تشکیل ، وظایف و اختیارات شورا و حقوق و مزایای اعضاء هیات مدیره کانون‏های سردفتران به موجب آئین نامه خواهد بود.

تبصره 2 : اجراء بندهای (2) ، (3) ، (5) ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی از وظایف کانون سردفتران تهران است که در صورت اقتضاء با پیشنهاد کانون مذکور و تصویب شورای عالی سردفتران ، اجرای بندهای (3) ، (5) قابل تفویض به سایر کانونها میباشد.

 

/ 2 نظر / 406 بازدید
محمود عبداللهی

بند 9 ماده 66 بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد و مصادیق مختلف ان بررسی و مصوب گردد تا موجبات سوء استفاده برخی از نهادهای دولتی و خصوصی بوسیله ایجاد ارتباطات ناسالم فراهم نگردد

حاتم

والا هیچ تقسیم عادلانه ای وجود نداره کدوم عدل انصاف چیه عدالت کجاست یه دفترخونه درماه 700تا سند داره یه دفترخونه دیگه 100تا هم نمیرسه