ماده 10

ماده 10 ( طرح نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی 1391/2/19 ) :

هریک از سردفتران و دفتریاران که دارای سی سال سابقه خدمت متوالی یا متناوب (اعم از سردفتری و دفتریاری) باشد میتواند تقاضای بازنشستگی کند. دفتریارانی که تا تاریخ این قانون در سمت دفتریار اول و دوم اشتغال دارند کماکان مشمول مقررات این ماده میباشند.

تبصره : انتقال سوابق خدمتی سردفتر و دفتریار قبل از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری وفق قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 1365/3/27 به شرط پرداخت مابه التفاوت کسورات بازنشستگی سابق به صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران طبق آئین نامه بلامانع میباشد.

/ 1 نظر / 292 بازدید
شهرام

سردفتران و دفتریاران که قبل از ابلاع سایفه بیمه دارند می توانند با توچه به بخشتامه های مربوطه اقدام به تطبیق بیمه خود نمایند و این سابقه جز، ستوات خدمت شخص محسوب می شود