ماده 32

ماده 32 ( طرح نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی 1391/2/19 ) :

رسیدگی مقدماتی که شکایات و گزارش های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد شد اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می نماید.

تبصره : هرگاه مدیر کل امور اسناد و سردفتران در رسیدگی مقدماتی تشخیص دهد که شکایات و گزارش‏های مربوط به سردفتران و دفتریاران جزئی و ناشی از سهل‏انگاری سردفتر یا دفتریار در انجام وظایف محوله است به تذکر کتبی به سردفتر یا دفتریار مذکور اقدام می‏نماید.

/ 0 نظر / 468 بازدید