ماده 63

ماده 63 ( طرح نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی 1391/2/19 ) :

یک ماه قبل از پایان هر دوره ، اعضاء اصلی و علی‏البدل کانون سردفتران از بین واجدین شرایط با رای مخفی سردفتران انتخاب می گردند. پس از اخذ رای ، هیات نظارت بر انتخابات اسامی حائزین اکثریت آراء را ضمن صورت جلسه پایان انتخابات بعنوان اعضاء اصلی و علی‏البدل هیات مدیره کانون سردفتران به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال و رئیس قوه قضائیه ابلاغ اعضای مذکور را صادر خواهد نمود.


/ 0 نظر / 54 بازدید