ماده 73

ماده 73 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی به وسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا کانون سردفتران یا هیاتهای مخصوصی که از طرف وزارت دادگستری تعیین می شوند یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی برای امور مالیاتی به عمل خواهد آمد سایر مراجع دولتی که به منظور بازرسی امور مربوط به دستگاه خود احتیاج به مراجعه و ملاحظه دفاتر داشته باشند مراجعه آنها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس ثبت باشد. امور مالی دفترخانه باید لااقل هر شش ماه یک بار مورد بازرسی قرار گیرد. 

 

ماده 73 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 که تحت ماده 74 ارائه شده است ) :

نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به وسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا کانون سردفتران یا هیات های مخصوصی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می شوند و همچنین مراجع نظارتی به موجب وظایف قانونی به عمل خواهد آمد. امور مالی دفترخانه باید لااقل هر شش ماه یک بار مورد بازرسی قرار گیرد.

/ 0 نظر / 133 بازدید