ماده 56

ماده 56 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

کانون سردفتران تهران مکلف است موجودی حساب حق بیمه سردفتران و دفتریاران را طبق آئین نامه مصرف خرید اوراق قرضه یا اسناد خزانه رسانده و یا در بانک ملی به حساب سپرده ثبات بگذارد و سود آن اقدام به تشکیل صندوق تعاون کند نحوه خرید و نگهداری اوراق قرضه واسناد خزانه طبق آئین نامه خواهد بود. 

آئین نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند کرد.

 

ماده 56 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

شورای عالی سردفتران و دفتریاران مکلف است موجودی حساب بیمه سردفتران و دفتریاران درآمد حاصل از آن را به مصرف خرید اوراق مشارکت یا سپرده گذاری نزد هریک از بانک هایی که سرمایه آن توسط بانک مرکزی تضمین گردیده ، نماید و از محل سود آن اقدام به تشکیل صندوق تعاون نماید.

/ 0 نظر / 47 بازدید