ماده 35

ماده 35 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

دادگاه بدوی و تجدید نظر سردفتران و دفتریاران هر یک دارای سه عضو اصلی و یک عضو البدل خواهد بود که به شرح زیر انتخاب می شود: 

الف- دادگاه بدوی: 
یکی از روساء شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری 
یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل در صورت عدم تشکیل کانون در محل به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. 


ب- دادگاه تجدید نظر: 
یکی از روسای شعب یا مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری 
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد 
یکی از اعضای اصلی کانون سردفتران تهران به انتخاب ‏کانون الثانی

 

ماده 35 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

دادگاه بدوی و تجدیدنظر سردفتران و دفتریاران هر یک دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل خواهد بود که به شرح زیر انتخاب می شوند: 

الف- دادگاه بدوی: 
یکی از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل در صورت عدم تشکیل کانون در محل به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. 


ب- دادگاه تجدید نظر: 
یکی از روسای شعب یا مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
یکی از مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد به انتخاب رئیس سازمان.
یکی از اعضای شورای عالی سردفتران و دفتریاران یا انتخاب شورا.

تبصره : رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران حسب مورد با حضور عضو سردفتر اسناد رسمی یا سردفتر ازدواج و طلاق صورت می پذیرد.

/ 0 نظر / 74 بازدید