ماده 9

ماده 9 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال باشد.

 

ماده 9 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

حداقل سن در بدو اشتغال برای سردفتر و دفتریار رسمی 24 سال و برای سردفتر ازدواج و سردفتر طلاق 30 سال و حداکثر سن آنها 50 سال خواهد بود.

/ 1 نظر / 281 بازدید
یاور

محدود کردن شرط سنی برای سردفتران و یا دفتریاران به ÷نجاه سال منصفا نه نیست