ماده 17

ماده 17 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

سردفتران و دفتریاران قبل از شروع به کار باید ضامن نیز بدهند ترتیب گرفتن ضامن و میزان ضمانت و شرایط و نحوه استفاده از آن بموجب آئین نامه خواهد بود.

/ 0 نظر / 34 بازدید