ماده 31

ماده 31 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیومت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبی یا ثببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارد یا در خدمت آنها هستند ثبت نماید در صورتی که در محل دفترخانه دیگری نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آن در همن دفترخانه تنظیم وثبت خواهد شد. 

/ 2 نظر / 99 بازدید
رضا

سلام. متن این ماده همیشه مورد اختلاف بین دفاتر و ثبت اسناد بوده و می باشد بنایراین باید نسبت به مضیق نمودن دایره ماده اقدام شود تا اقوام نسبی در خط صعودی و درجات بالاتر هستند را شامل نشود مثلا نوه عموی مادر سردفتر ر اشامل نشود یا کارگری که در کارگاه عموی سردفتر مشغول به کار است را شامل نشود.

دفتر10بوکان

دراین برحه زمانی(قرن 21) این ماده برای سردفتران ودفتریارن مشکل سازشده است