ماده 39

ماده 39 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

وجوه حاصل از اجرای بند 2 ماده فوق به کانون سردفتران تحویل خواهد شد.

 

ماده 39 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

وجوه حاصل از اجرای بند 2 و 3 ماده فوق به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز و در بودجه سنواتی ، معادل صددرصد آن به صورت خارج از شمول جهت نظارت و ارتقاء عملکرد دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت.

/ 0 نظر / 24 بازدید