ماده 60

ماده 60 (قانون مصوب 1354/4/25 ) :

هیئت مدیره کانون سردفتران مرکز هر استان از بین سردفتران و دفتریاران همان محل انتخاب خواهند شد.

 

ماده 60 ( طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی 1391/9/1 ) :

شورای عالی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مرکب از هفت عضو اصلی (پنج سردفتر و دو دفتریار اول) و سه عضو علی البدل (دو سردفتر و یک دفتریار اول) و شورای عالی سردفتران رسمی ازدواج و طلاق مرکب از هفت عضو اصلی (پنج سردفتر ازدواج و دو سردفتر طلاق و سه عضو علی البدل دو سردفتر ازدواج و یک سردفتر طلاق) خواهد بود که از بین اعضای هیأت مدیره کانون های مربوط به ترتیبی که معین خواهد شد انتخاب می گردند.

تبصره : هیأت مدیره کانون های هر استان از بین سردفتران و دفتریاران همان محل انتخاب خواهند شد.

/ 0 نظر / 34 بازدید